top of page
Đăng Ký Thi IELTS Tại IDP

Hình chụp CCCD hoặc PASSPORT (jpeg, png,tiff,bmp)

Mặt trước (front)
Mặt sau (back)
Chọn Ngày Thi

Thi 3 kỹ năng nghe, đọc, viết  (3 skills test)

Thi Speaking (Speaking test)

*Bạn sẽ được nhân viên tư vấn của ACE IELTS gửi lịch thi Speaking sau khi đăng ký thành công nhé!

Yêu cầu đặc biệt (nếu có)

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

loading2.gif
bottom of page