top of page

ACE IELTS

ENTRANCE TEST

Lưu ý: mỗi bài test chỉ được làm 1 lần trong thời gian chỉ định. Vui lòng sắp xếp thời gian để hoàn thành cả bài test để chúng tôi có thể nhận xét khả năng của bạn và tư vấn lộ trình học một cách chính xác nhất.

 

​Nếu bạn gặp trục trặc kĩ thuật, xin liên hệ info@aceieltscenter.com để được hỗ trợ. ​

 
bottom of page