top of page

IELTS JUNIOR
PLACEMENT TEST

Vui lòng điền số điện thoại mà bạn đã đăng ký vào ô bên dưới

Heading 3

Vào bài thi

*Lưu ý:
1. Không bấm Refresh hoặc nút "Back" trên trình duyệt trong quá trình thi (bạn sẽ bị mất bài)
2. Tổng thời lượng làm bài là 1 giờ 5 phút (65 phút) cho 3 bài thi, vui lòng sắp xếp thời gian để hoàn thành trong 1 lần duy nhất.
3. Cách nhập số điện thoại: ví dụ  0901234567  (không nhập số 84 hoặc bất kỳ kí tự nào vào)
     Đúng:   0901234567                     Sai: 840901234567   +840901234567   
    

 
yecc
bottom of page