top of page

Danh Sách Đăng Ký Thi IELTS

Hình chụp CCCD hoặc PASSPORT (jpeg, png,tiff,bmp)

Mặt trước (front)
Mặt sau (back)

Nhấn vào link bên dưới để chọn ngày thi  (check the available slots below and select appropriate date )

Thi 3 kỹ năng nghe, đọc, viết  (3 skills test)

Thi Speaking (Speaking test)

*Vui lòng kiểm tra email thường xuyên để nhận thông báo ngày giờ chính thức cho buổi thi. Nếu trước ngày thi 10 ngày mà bạn vẫn chưa nhận được thông tin từ IDP, xin liên hệ hotline IDP tại sdt 19006955.

Yêu cầu đặc biệt (nếu có)

Có lỗi xảy ra, xin thử lại

bottom of page