top of page

VIETSEEDS - ONLINE TEST

Vui lòng điền số điện thoại để vào bài thi

 
 

Link  đã  đóng  !

Heading 3

Vào bài thi

*Lưu ý:

1. Không bấm Refresh hoặc nút "Back" trên trình duyệt trong quá trình thi (bạn sẽ bị mất bài)
2. Tổng thời lượng làm bài là 65 phút, vui lòng sắp xếp thời gian để hoàn thành trong 1 lần duy nhất.
3. Cách nhập số điện thoại: ví dụ  0901234567  (không nhập số 84 hoặc bất kỳ kí tự nào vào)
   
     
Đúng:   0901234567                     Sai: 840901234567   +840901234567   

    

 
yecc
bottom of page